Srengenge durung katon njedhul, nanging semburat abang ing sisih etan wus katon mbranang

Srengenge durung katon njedhul, nanging semburat abang ing sisih etan wus katon mbranang. Manuk-manuk pating bleber mangkat golek pangan ninggalake anak-anake sing isih cilik-cilik, pating cruit nguntapke lungane biyunge, kanthi pangarep-arep gek ndang mulih ngloloh dheweke, Mengkono uga para manungsa kang duwe pakaryan bakul menyang pasar. Padha nggendhong tenggok munjung-munjung isi dagangan.

Unsur intrinsik kang ana ing pethikan crita kasebut yaiku ….
   A.   tema
   B.    alur/plot
   C.    latar/setting
   D.   paraga
   E.    sudut pandang

Wangsulan:
Unsur intrinsik kang ana ing pethikan crita kasebut yaiku latar/setting.


Jawaban: C

----------------#----------------
Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

0 Response to "Srengenge durung katon njedhul, nanging semburat abang ing sisih etan wus katon mbranang"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel