Pawongan kang ngandharake sesorah kasebut yaiku

Nuwun.

Para pinisepuh ingkang kinurmatan, mudha-mudhi anggota karang taruna Dhusun Sukorejo ingkang kula tresnani.

Puji sukur konjuk ing ngarsanipun Gusti Ingkang Mahaagung, awit kita sedaya saged makempal ing wedal saha papan mriki saperlu angadani pepanggihan utawi rapat mudha-mudhi.

Sedaya menika saged kalampahan awit kita sedaya tasih pinayungan lan awit berkahipun Gusti Ingkang Mahaagung. Sedherek mudha-mudhi ingkang kula tresnani


Pawongan kang ngandharake sesorah kasebut yaiku ….

   A.   Ketua karang taruna

   B.    Kepala Dhusun 

   C.    Kaur desa 

   D.   Ketua RW

   E.    Ketua RT


Wangsulan:

Pawongan kang ngandharake sesorah kasebut yaiku Ketua karang taruna.


Jawaban: A

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

0 Response to "Pawongan kang ngandharake sesorah kasebut yaiku"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel