Ar-Razi adalah ilmuan Muslim sekaligus Ulama yang menguasai berbagai disiplin Ilmu. Terbukti

Ar-Razi adalah ilmuan Muslim sekaligus Ulama yang menguasai berbagai disiplin Ilmu. Terbukti banyaknya karya yang beliau tulis dalam berbagai bidang. Sebut dan jelaskan!

Jawab:

  • Di bidang ilmu tafsir antara lain Mafatik Al-Qaib (merupakan karya terbesarnya), tafsir surah Al-Fatihah, dan tafsir surah Al-Baqarah.
  • Dalam ilmu kalam antara lain Al-Matalib Al-Aliyah min al Ilm Illahi, Asas Taqdis, Danal Arba in fi Usuluddin.
  • Di bidang tasawuf antara lain Al-Irsyad dan Nazar ila Lataif Al-Asas dan kitab Syarh ‘Uyun Al-Hikmah.
  • Di bidang filsafat antara lain Kitab Syark Qism Al-Ilaliyyat min Al-Isyarah li Ibn Sina dan Lubah Al-Isyarah.
  • Di bidang sejarah, antara lain Kitab Manaqib Al-Iman Asy-Syafii dan Kitab Syark Saqt Al-Zind li Al-Mu’ni.
  • Di bidang usul fikih antara lain Al-Mahsul fi Ilm Usul Al-Fiqh.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Ar-Razi adalah ilmuan Muslim sekaligus Ulama yang menguasai berbagai disiplin Ilmu. Terbukti "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel