Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bratasena utawa Werkudara iku ora bisa basa, Apa sing diandharake ing paragraf kasebut?

Bratasena utawa Werkudara iku ora bisa basa marang sapa wae. Dadi yen micara tansah ngoko. Sing dibasani mung Sanghyang Wenang lan Dewa Ruci. Sanajan mangkono Werkudara duwe watak setya tuhu marang guru, bekti marang ibu, teguh ing janji, bela bebener, mbrastha angkara, dhemen tetulung, tresna marang kadang, lan adil. Watak setya marang guru, dituduhake nalika dheweke diutus dening gurune Pendhita Durna golek banyu Perwitasari ing tengah alas ing telenging segara.

Apa sing diandharake ing paragraf kasebut?

Wangsulan:

Sing diandharake ing paragraf kasebut yaiku watake Bratasena.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Bratasena utawa Werkudara iku ora bisa basa, Apa sing diandharake ing paragraf kasebut?"