Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Andharna setting lan paraga uga watake paraga saka crita kasebut! Ing sawijining dina, ana putri kang lagi nangis

Ing sawijining dina, ana putri kang lagi nangis ing gubug utawa omah-omahan cilik ing pinggiring sawah Dheweke putri kang lunga saka daleme amarga arep dijodhokake dening wong tuwane. Putri kasebut nangis amarga krasa luwe lan ditinggal dening para punggawane. Putri kasebut bingung arep lunga menyang ngendi. Dheweke banjur ditulung karo simbok-simbok tani, diwenehi sega supaya dipangan. Luhing putri mau netes ing sega kasebut saengga tekane saiki panggonan kasebut diarani Sigaluh, saka tembung "sega" lan "luh".

Andharna setting lan paraga uga watake paraga saka crita kasebut!

Wangsulan:

Papan/setting: pinggir sawah.

Watake:

  • Si Putri – bingungan,
  • simbok-simbok tani – seneng tetulung.
----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Andharna setting lan paraga uga watake paraga saka crita kasebut! Ing sawijining dina, ana putri kang lagi nangis"