Dalam percakapan sehari-hari, kata fitnah diartikan tuduhan yang dilontakan kepada seseorang dengan

Dalam percakapan sehari-hari, kata fitnah diartikan tuduhan yang dilontakan kepada seseorang dengan maksud menjelek-jelekkan orang, padahal ia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Atau dalam arti lain, perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang diceritakan didepan umum.

Dalam kaitannya dengan dampak negatif perbuatan fitnah diantaranya adalah ....

    A. menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat

    B. mempererat hubungan yang telah terbangun 

    C. menimbulkan rasa saling pengertian

    D. merusak karakter dan nama baik individu lain

    E. merusak stabilitas keamanan masyarakat

Pembahasan:

Dalam kaitannya dengan dampak negatif perbuatan fitnah diantaranya adalah merusak karakter dan nama baik individu lain.

Jawaban: D

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Dalam percakapan sehari-hari, kata fitnah diartikan tuduhan yang dilontakan kepada seseorang dengan "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel