Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ing ngisor iki pituture Merak kanggo Kancil yaiku

Merak pancen seneng macak. Mula tansah nengsemake. Wulune katon edi peni, gawe resep kang padha nyawang. Mula ora sethithik tangga teparo padha mara menyang omahe Merak saperlu sinau ngadi busana lan ngadi sarira. "Aku pengin supaya bisa nduweni sandhangan wulu kaya kowe, Rak," turene Kancil marang Merak. "Sandhangan wulu kang tememplek ing awakku iki paringane Gusti Kang Akarya Jagat. Aku mung tinanggenah ngrumat lan njaga supaya tetep katon endah," wangsulane Merak kanthi sareh.

Ing ngisor iki pituture Merak kanggo Kancil yaiku ….

   A.   "Sebab saben kewan ginaris dhewe- dhewe”.

   B.    "Sakarepmu anggonmu kandha, Rak!"

   C.    "Supaya wuluku bisa dadi kaya wulumu."

   D.   "Sandhangan wulu kang tememplek ing awakku iki paringane Gusti Kang Akarya Jagat."

   E.    "Aku-kowe ki mung saderma nglakoni."

Wangsulan:

Ing ngisor iki pituture Merak kanggo Kancil yaiku "Sebab saben kewan ginaris dhewe- dhewe”.

Jawaban: A

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Ing ngisor iki pituture Merak kanggo Kancil yaiku"