Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kepiye praupane Jaka Kendhil?

Jaman biyen ana bocah kang wujude kaya kendhil. Jenenge Jaka Kendhil. Bocah iku kaya bocah lanang liyane sing seneng nyelelek. Kala-kala masang awake jejer karo kendhil-kendhil liyane. Ora mokal kerep disi dendeng utawa mangsakan liyane karo tukang mangsak. Nalika tekan omah, simboke mesthi gumun amarga saka tutuke ana dendeng utawa mangsakan liyane. Kamangka simboke rumangsa ora tau mangsak kaya mangkono. Simboke tau dhakwa menawa Jaka Kendhil nyolong. Nanging bareng dikandhakake kanthi blaka yen Jaka Kendhil iku ora njupuk, nangng dienggo nyelehake mangsakan karo tukang mangsak amarga wujude kaya kendhil. Ibune ora bisa suwala.


Kepiye praupane Jaka Kendhil?

Wangsulan:

Awake kaya kendhil.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Kepiye praupane Jaka Kendhil?"

close