Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Merak pancen seneng macak. Miturut paragane, crita kasebut kalebu jinising crita

Merak pancen seneng macak. Mula tansah nengsemake. Wulune katon edi peni, gawe resep kang padha nyawang. Mula ora sethithik tangga teparo padha mara menyang omahe Merak saperlu sinau ngadi busana lan ngadi sarira. "Aku pengin supaya bisa nduweni sandhangan wulu kaya kowe, Rak," turene Kancil marang Merak. "Sandhangan wulu kang tememplek ing awakku iki paringane Gusti Kang Akarya Jagat. Aku mung tinanggenah ngrumat lan njaga supaya tetep katon endah," wangsulane Merak kanthi sareh.

Miturut paragane, crita kasebut kalebu jinising crita …

    A.   legendha 

    B.    epos

    C.    mitos

    D.   fabel

    E.    dheskriptif

Wangsulan:

Miturut paragane, crita kasebut kalebu jinising crita fabel.

Jawaban: D

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Merak pancen seneng macak. Miturut paragane, crita kasebut kalebu jinising crita"