Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Merak pancen seneng macak. Setting saka crita kasebut ana ing

Merak pancen seneng macak. Mula tansah nengsemake. Wulune katon edi peni, gawe resep kang padha nyawang. Mula ora sethithik tangga teparo padha mara menyang omahe Merak saperlu sinau ngadi busana lan ngadi sarira. "Aku pengin supaya bisa nduweni sandhangan wulu kaya kowe, Rak," turene Kancil marang Merak. "Sandhangan wulu kang tememplek ing awakku iki paringane Gusti Kang Akarya Jagat. Aku mung tinanggenah ngrumat lan njaga supaya tetep katon endah," wangsulane Merak kanthi sareh.

Setting saka crita kasebut ana ing ….

    A.   pinggir kali

    B.    pinggir segara

    C.    ngalas

    D.   sawah

    E.    tegalan

Wangsulan:

Setting saka crita kasebut ana ing ngalas.

Jawaban: C

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Merak pancen seneng macak. Setting saka crita kasebut ana ing"

close