Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nilai moral ing tembang Gambuh bisa katindakake kanthi cara ing ngisor iki, yaiku

Nilai moral ing tembang Gambuh bisa katindakake kanthi cara ing ngisor iki, yaiku .....

   A.   sesrawungan kanthi budi pakarti kang becik karo tangga teparo

   B.    ngibadah kanthi sregep

   C.    gelem nguri-uri kabudayan Jawa 

   D.   tumindak jumbuh karo tata aturan ing masarakat

   E.    sembahyang utawa ngibadah manut kapercayane dhewe-dhewe

Wangsulan:

Nilai moral ing tembang Gambuh bisa katindakake kanthi cara ing ngisor iki, yaiku  sesrawungan kanthi budi pakarti kang becik karo tangga teparo.

Jawaban: A

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Nilai moral ing tembang Gambuh bisa katindakake kanthi cara ing ngisor iki, yaiku "

close