Kapan warga bisa nonton tari Boyong Menoreh

Tari Boyong Menoreh yaiku salah sawijining seni tradhisi Ing masarakat Temanggung, mligine warga ing Gunung Sindoro lan Sumbing. Tarlan iki nggambarake para prajurite Raden Jayanegara ing Perang Diponegoro kang kuwat lan prakost Tarian iki nyritakake nalka bukota Kadipaten Menoreh/Parakan bubrah nalika perang. Mula Raden Tumenggung Arya Jayanegara mboyong kadipaten saka Parakan ing Temanggung. Tarian iki uga dadi tandha laire Kadipaten Temanggung. Ana 10 jaran kepang lan 10 pambeksa pilihan yaiku lanang kabeh, tur awake gagah lan gedhe dhuwur kang nglambangake prajurite Raden Jayanegara. Miturut salah sijine anggota pepanthan, adicara budaya ing masarakat Temanggung ora tau luput saka beksan iki, kaya ta adicara sunatan, manten, merti desa, lan panen mbako. Tuwa-mudha, lanang-wadon, bocah utawa wong tuwa kabeh melu seneng-seneng. 

Kapethik kanthi owah-owahan saka www.solopos.com

Kapan warga bisa nonton tari Boyong Menoreh?

Wangsulan:

Ing adicara sunatan, manten, merti desa, lan panen mbako.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Kapan warga bisa nonton tari Boyong Menoreh"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel