Perhatikan ciri-ciri berikut! 1) Terdapat dua belah pihak yang mengalami konflik 2) Pihak yang berkonflik meminta

Perhatikan ciri-ciri berikut!

1)      Terdapat dua belah pihak yang mengalami konflik

2)      Pihak yang berkonflik meminta bantuan pihak lain sebagai penengah dalam proses perundingan

3)      Pihak yang berkonflik diberi kebebasan memberi keputusan setelah dipandu pihak ketiga

Proses penyelesaian konflik dengan ciri di atas dilakukan dengan cara .... 

    A.      koersi

    B.      mediasi

    C.      arbitrase

    D.      negosiasi

    E.      majority rule

Pembahasan:

Proses penyelesaian konflik dengan ciri di atas dilakukan dengan cara mediasi.

Jawaban: B

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Perhatikan ciri-ciri berikut! 1) Terdapat dua belah pihak yang mengalami konflik 2) Pihak yang berkonflik meminta"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel