Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Apa tegese tembung plutan lan saloka? Wenehana tuladhane loro wae!

Apa tegese tembung plutan lan saloka? Wenehana tuladhane loro wae!

Wangsulan:

Tembung plutan yaiku tembung sing disuda cacahe aksara/tembunge.

Tuladha:

   1) suwara → swara

   2) karaton   kraton


Saloka yaiku tetembungan utawa unen-unen kang kasamun ing ukara dadi ora wantah, lumrahe kahanan alam, kewan, utawa tetuwuhan, lan ajeg panganggone ngemu surasa pepindhan tumrap pawongan.

Tuladha:

  1) Kriwikan dadi grojogan (prekara sepele dadi tenanan).

  2) Bathok bolu isi madu (pawongan kang asor nanging sugih kapinteran).

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

Post a Comment for "Apa tegese tembung plutan lan saloka? Wenehana tuladhane loro wae!"