Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Iku kaki takokena, Marang para sarjana kang martapi, Mring tapaking tepa tulus,

Tulisen piwulang luhur lan nilai kang kakandhut ing Serat Wedhatama pupuh Pangkur ngisor iki!

Iku kaki takokena,

Marang para sarjana kang martapi,

Mring tapaking tepa tulus,

kawawa nahen hawa,

Wruhanira mungguh sanyataning ngelmu,

Tan mesthi neng janma wreda,

Tuwin muda sudra kaki.

Piwulang Luhur:

Meguru kuwi marang wong kang bener patuladhane, ora kudu marang wong tuwa, nanging marang wong kang sugih kawruh.

Nilai:

Nilai sosial

----------------#----------------
Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

Post a Comment for "Iku kaki takokena, Marang para sarjana kang martapi, Mring tapaking tepa tulus,"