Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jinejer neng Wedhatama, Mrih tan kemba kembenganing pambudi, Piwulang saka tembang kasebut yaiku

Jinejer neng Wedhatama,

Mrih tan kemba kembenganing pambudi,

Mangka nadyan tuwa pikun,

Yen tan mikani rasa,

Yekti sepi asepa lir sepah samun,

Samangsane pasamuan,

Gonyak-ganyuk nglilingsemi.

Piwulang saka tembang kasebut yaiku ….

    A.   ing tlatah Jawa agama iku dadi ugemane wong urip ing masarakat

    B.    wong kang ora duwe rasa iklas bakal gawe isin awake dhewe

    C.    wong wicaksana iku kalebu wong kang seneng prihatin

    D.   wong kuwi kudu bisa empan papan ora sakepenake dhewe

    E.    wong bodho iku seneng umuk lan ngomonge ngayawara

Wangsulan:

Piwulang saka tembang kasebut yaiku wong kang ora duwe rasa iklas bakal gawe isin awake dhewe.

Jawaban: B

----------------#----------------
Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

Post a Comment for "Jinejer neng Wedhatama, Mrih tan kemba kembenganing pambudi, Piwulang saka tembang kasebut yaiku"