Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tulisen aksara Jawane wacan ing ngisor iki, banjur golekana tembung kang migunakake sandhangan mandaswara

Tulisen aksara Jawane wacan ing ngisor iki, banjur golekana tembung kang migunakake sandhangan mandaswara!

Budaya Jawa iku edi peni saengga kudu diuri-uri dening kabeh bocah enom saiki. Budaya iku asil karya budine manungsa kang nggambarake titikane wong Jawa kang kebak trapsila. Ing jaman sing tansaya maju iki, pamikirane manungsa uga tansaya maju, nanging aja lali kabudayan Jawa kang adiluhung, arupa karaktering bangsa wiwit jaman semana. Aja nganti majuning jaman gawe lunturing budaya Jawa kang kebak subasita. Ayo, para kawula mudha aja lali marang kabudayanmu dhewe.

Wangsulan:


----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

Post a Comment for "Tulisen aksara Jawane wacan ing ngisor iki, banjur golekana tembung kang migunakake sandhangan mandaswara"