Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wacanen wacan ing ngisor iki, banjur tulisen migunakake aksara Jawa. Kitab Jawa kuna ana kang nganggep dadi

Wacanen wacan ing ngisor iki, banjur tulisen migunakake aksara Jawa kang ngemu sandhangan mandaswara!

Kitab Jawa kuna ana kang nganggep dadi barang sakral sing kudu ngati-ati anggone nyimpen. Ora kena sak-sake, apa meneh dirusakake. Sawetara masarakat nganti ana sing ora gelem mbukak babar blas amarga wedi yen salah kedaden utawa kuwalat. Kamangka piwulang sing kakandhut ing sajroning kitab utawa serat kuna iku wigati banget. Bisa ditrapake nut lakune jaman.

Satemene, nguri-uri kitab kuna iku ora mung nyimpen barange. Nanging uga mbabar bab sing wigati ing sajroning kitab saengga bisa ditrapake saben dinane. Iku sing dikarepake para pujangga jaman mbiyen nalika ngripta naskah Jawa. Piwulang kang katulis ing naskah utawa kitab bisa diudhar lan dilakoni kanthi nyinau.

Wangsulan:


----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

Post a Comment for "Wacanen wacan ing ngisor iki, banjur tulisen migunakake aksara Jawa. Kitab Jawa kuna ana kang nganggep dadi"