Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sari melemparkan enam keping uang logam. Variabel acak X menyatakan banyak hasil sisi gambar yang

Sari melemparkan enam keping uang logam. Variabel acak X menyatakan banyak hasil sisi gambar yang diperoleh. Hasil yang mungkin X adalah ….

     A.   {0, 1, 2, 3, 4, 5}

     B.    {1, 2, 3, 4, 5, 6}

     C.    {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}

     D.   {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}

     E.    {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}

Pembahasan:

Enam keping uang logam dilempar.

S = {AAAAAA, AAAAAG, AGAAAA, GAAAAA, AAGAAA, %3D AAAGAA, AAAAGA, AGAAAG, GAAAAG, GGAAAA, AAGAAG, AGGAAA, GAGAAA, AAAGAG, AGAGAA, GAAGAA, AAGGAA, AAAAGG, AGAAGA, GAAAGA, AAGAGA, AAAGGA, GGAAAG, AGGAAG, GAGAAG, GGGAAA, AGAGAG, GAAGAG, AAGGAG, AGGGAA, GAGGAA, AGAAGG, GAAAGG, GGAAGA, AAGAGG, AGGAGA, GGAGAA, GAGAGA, AAAGGG, AGAGGA, GAAGGA, AAGGGA, GGGAAG, AGGGAG, GAGGAG, GGGGAA, GGAAGG, AGGAGG, GAGAGG, GGAGGA, GGGAGA, AGAGGG, GAAGGG, AAGGGG, AGGGGA, GAGGGA, GGAGAG, GGGGAG, GGGAGG, AGGGGG, GAGGGG, GGGGGA, GGAGGG, GGGGG}

X = banyak hasil sisi gambar yang diperoleh.

X = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}

JawabanC

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

Post a Comment for "Sari melemparkan enam keping uang logam. Variabel acak X menyatakan banyak hasil sisi gambar yang"