Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Apa wae rantaman adicara saka teks pranata adicara kasebut?

Apa wae rantaman adicara saka teks pranata adicara kasebut? Adicara tasyakuran panganten.

Wangsulan:

Rantaman adicara saka teks adicara kasebut yaiku:

a. Adicara ingkang sepindhah inggih punika pambuka.

b. Dene adicara kaping kalih inggih punika maos kitab suci.

c. Adicara kaping tiga inggih punika upacara palakrama.

d. Salajengipun, adicara kaping sekawan inggih punika upacara panggih panganten ingkang dipunpandhegani dening Ibu Kusrini, perias saking Solo.

e. Adicara kaping gangsal inggih punika tanggap wacana lan atur pambagya ingkang badhe dipunaturaken dening Bapak Lurah Adi Sastra ingkang kinurmatan, dipunlajengaken atur pambagya kaping kalih ingkang dipunaturaken dening Bapak Waluya minangka sesepuh desa ingkang kinurmatan.

f. Adicara kaping enem inggih punika manasuka.

g. Jangkep adicara pungkasan inggih punika panutup.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Apa wae rantaman adicara saka teks pranata adicara kasebut?"