Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dhumateng Bapak Slamet ingkang kula 1) ______, saha para kadang ingkang kula tresnani, langkung

Dhumateng Bapak Slamet ingkang kula 1) ______, saha para kadang ingkang kula tresnani, langkung rumiyin sumangga kita sesarengan 2) ______, raos puji sukur dhumateng Gusti Ingkang Murbeng Dumadi ingkang sampun maringi 3) ______, satemah kita sedaya saged 4) ______, wonten papan punika kanthi boten wonten 5) ______ satunggal punapa .

Tembung-tembung kang trep kanggo njangkepi teks kasebut yaiku ….

   A.   1) tresnani, 2) matur, 3) kasarasan, 4) kempal, 5) alangan

   B.    1) tresnani, 2) ngonjukaken, 3) kasarasan, 4) kempal, 5) karaharjan 

   C.    1) kurmati, 2) ngonjukaken, 3) panuwun, 4) sowan, 5) alangan

   D.   1) kurmati, 2) matur, 3) panuwun, 4) kempal, 5) alangan

   E.    1) kurmati, 2) ngonjukaken, 3) kasarasan, 4) kempal, 5) alangan

Wangsulan:

Tembung-tembung kang trep kanggo njangkepi teks kasebut yaiku ) kurmati, 2) ngonjukaken, 3) kasarasan, 4) kempal, 5) alangan.

Jawaban : E

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Dhumateng Bapak Slamet ingkang kula 1) ______, saha para kadang ingkang kula tresnani, langkung"