Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu bagya mulya, minangka adicara ingkang pungkasan

Para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu bagya mulya, minangka adicara ingkang pungkasan nun inggih donga ingkang badhe kapandhegani dening ingkang kinurmatan Bapak Slamet. Ananging saderengipun adicara donga kalaksanan, konjuk dhumateng Bapak Mukidi keparenga hanjengkar aken pinanganten kekalih kanthi tumuju wiwaraning sasana pawiwahan saperlu nguntapaken konduring para rawuh saha nyuwun tambahing berkah pangestu, ugi saking kula minangka pranatacara hambok bilih wiwitan dumugi pungkasan wonten kiranging subasita saha atur kula ingkang boten nuju prana, kula nyuwun agunging, …. matur nuwun.

Tembung kang trep kanggo njangkepi teks pranata adicara ing dhuwur yaiku ….

     A.   pangaksami

     B.    matur nuwun

     C.    pangapura

     D.   sesulih

    E.    rantamaning

Wangsulan:

Tembung kang trep kanggo njangkepi teks pranata adicara ing dhuwur yaiku "pangaksami".

Jawaban : A

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu bagya mulya, minangka adicara ingkang pungkasan"