Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tegese tembung Klapa Liwet Bakul Disuwir-suwir Pincuk

Golekana tegese tembung-tembung ing ngisor iki sing ana gegayutane karo wacan dheskripsi ngenani panganan tradhisional kasebut!

1.     Klapa

2.     Liwet

3.     Bakul

4.     Disuwir-suwir

5.     Pincuk

6.     Santen

7.     Glepung

8.     Jenang

9.     Gaplek

10.  Diwungkus

Wangsulan:

1.     Klapa : Krambil

2.     Liwet : bethak; nggodog beras ing kendhil supaya dadi sega.

3.     Bakul : Wong dodolan (cilik-cilikan)

4.     Disuwir-suwir : Disuwek nganti awujud suwiran cilik-cilik.

5.     Pincuk : Panggonan panganan saka godhong gedhang.

6.     Santen : Sarine krambil

7.     Glepung : Gandum diselep alus

8.     Jenang : Bubur

9.     Gaplek : Pohung dipepe

10.  Diwungkus : Dibuntel godhong gedhang

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Tegese tembung Klapa Liwet Bakul Disuwir-suwir Pincuk"