Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wayang iku minangka budaya luhur tumrape wong Jawa, anane wiwit taun 939 nalika Sri Jaya baya

Wayang iku minangka budaya luhur tumrape wong Jawa, anane wiwit taun 939 nalika Sri Jaya baya jumeneng nata ing Kediri. Wayang kuwi sejatine mujudake gegambaran watak-wantu lan solah bawahe wong urip ing alam donya.

Crita wayang satenane mung ana rong epos yaiku Mahabarata lan Ramayana. Sing akeh dimangretoni lan dicritakake sajroning pentas pakoliran yaiku epos Mahabarata, crita kang ana sambung rapete karo kulawarga Pandhawa lan Kurawa kang isih kapernah sedulur.

1.     Teks kasebut kalebu ing perangane teks eksposisi, yaiku ….

      A.   fakta

      B.    argumentasi

      C.    tesis

      D.   panegasan ulang

      E.    analisis

Wangsulan:

Teks kasebut kalebu ing perangane teks eksposisi, yaiku tesis.

Jawaban : C


2.     Tembung "nata" ing wacan kasebut nduweni teges padha karo ….

      A.   resi

      B.    ratu

      C.    senapati

      D.   guru

      E.    dhalang

Wangsulan:

Tembung "nata" ing wacan kasebut nduweni teges padha karo ratu.

Jawaban : B

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Wayang iku minangka budaya luhur tumrape wong Jawa, anane wiwit taun 939 nalika Sri Jaya baya"