Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sebut lan jlentrehna struktur wacan dheskripsi

Sebut lan jlentrehna struktur wacan dheskripsi!

Wangsulan:

Struktur wacan dheskripsi yaiku:

a. Idhentifikasi, yaiku idhentitas utawa gegambaran kanthi umum sawijining obyek kang dicritakake.

b. Klasifikasi, yaiku rantaman ukara kang ana paugerane jumbuh karo standar kang wis ditetepake.

c. Dheskripsi bagean, yaiku bagean teks kang isine gegambaran ngenani saperangan perkara ing wacan.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Sebut lan jlentrehna struktur wacan dheskripsi"