Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Apa piwulang luhur kang kakandhut jroning Serat Wedhatama pupuh Pucung

Apa piwulang luhur kang kakandhut jroning Serat Wedhatama pupuh Pucung?

Wangsulan:

Piwulang luhur kang diduweni Serat Wedhatama pupuh Pucung.

a. Ngajarake supaya manungsa bisa ngendhaleni angkara murka amarga watak kang kaya mangkono iku bakal nuwuhake prekara.

b. Ngajarake babagan nggayuh ngelmu luhur amarga kanthi nduweni ilmu luhur kang arupa iklas, sabar, lan nrima mring Gusti bakale urip mulya.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Apa piwulang luhur kang kakandhut jroning Serat Wedhatama pupuh Pucung"