Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ing adicara siraman, wong sing durung tau mantu ora entuk melu nyirami panganten. Gugon tuhon iki ana

Ing adicara siraman, wong sing durung tau mantu ora entuk melu nyirami panganten. Gugon tuhon iki ana kanthi lelandhesan sing tinemu nalar yaiku ....

    A.   wong sing durung tau mantu ora mangreteni tata cara nyirami kanthi bener

    B.    larangan amarga mengko anake ora bisa entuk jodho

    C.    wong sing wis tau mantu akeh pangalamane

    D.   wong sing wis tau mantu bisa dadi sesepuh sing diurmati

    E.    menawa disirami dening wong sing isih enom, marakake jejodhoane ora tekan kaki nini

Wangsulan:

Gugon tuhon iki ana kanthi lelandhesan sing tinemu nalar yaiku wong sing durung tau mantu ora mangreteni tata cara nyirami kanthi bener.

Jawaban : A

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Ing adicara siraman, wong sing durung tau mantu ora entuk melu nyirami panganten. Gugon tuhon iki ana"