Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nuju sawijining bengi wayah jam wolunan, dinane malem Jumuwah Kliwon. Latar wektu ing crita kasebut yaiku

Nuju sawijining bengi wayah jam wolunan, dinane malem Jumuwah Kliwon. Wiwit bakda magrib ndah Wahyuningsih lungguh nunggoni bapake karo mijeti sikile sing wis adhem. Wiwit surup mau R.S. Ranuasmara ora menyat saka paturone, amarga watuke teka, napase rada seseg, ora gelem ngendika , tansah mendel bae, mung mripate bola-bali nyawang Sri Endah Wahyuningsih , banjur unjal napas dawa kaya wong angluh kae. Penggalihe sajak sumedhot, mripate kang wis katon cowong mau kaya-kaya akembeng luh. Sri Endah Wahyuningsih bareng weruh, atine kaya sinendhal, kaget, awit salawase durung nate weruh bapake nganti ngruntuhake luh kaya ngono. Mula banjur alon-alon matur:

"Bapak teka lajeng muwun ngono?"

R.S. Ranuasmara kaget krungu pitakone putrane sing ora dinyana-nyana mau. Banjur mangsuli karo ngusapi luhe.

Latar wektu ing crita kasebut yaiku ….

     A.   bengi

     B.    awan

     C.    isuk

     D.   tengah wengi

     E.    surup

Wangsulan:

Latar wektu ing crita kasebut yaiku bengi.

Jawaban : A

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Nuju sawijining bengi wayah jam wolunan, dinane malem Jumuwah Kliwon. Latar wektu ing crita kasebut yaiku"