Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Paningsetan arupi tata cara adat inggih punika pasrah tampi paningset, Pokok isine paragraf kasebut yaiku njlentrehake

Paningsetan arupi tata cara adat inggih punika pasrah tampi paningset, abon-abon, pangiring kinarya haningseti rembag miwah putra kekalih anggenipun badhe palakrama. Bakunipun adicara paningsetan inggih punika.

1.     Pambagyaharja

2.     Pasrah. Pasrah paningset dipunsalirani wakil calon besan. Wosing sedya masrahaken paningset (arupi piranti ageman tiyang estri), abon-abon (arupi woh-wohan ingkang bunder, pisang ayu/ suruh ayu).

3.     Tampi. Dipunsalirani paraga piniji pi nangka wakil rama-ibu calon panganten putri.

4.     Lung tinampi sanggan. Rama-ibu calon panganten kakung masrahaken pisang ayu dhumateng rama ibu calon panganten putri.

5.     Liru kalpika. Ingkang ngagemaken kalpika inggih punika ibu calon panganten kakung ngagemaken dhateng calon panganten putri, dene ibu calon panganten putri ngagemaken dhateng calon panganten kakung.

6.     Atur pamit kalajengaken waluyan pamit.

7.     Paripurna

Pokok isine paragraf kasebut yaiku njlentrehake ....

     A.   adat mantu

     B.    adat midadareni

    C.    pralambang asok tukon

    D.   adat srah-srahan

    E.    adat paningsetan

Wangsulan:

Pokok isine paragraf kasebut yaiku njlentrehake adat paningsetan.

Jawaban : E

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁


Post a Comment for "Paningsetan arupi tata cara adat inggih punika pasrah tampi paningset, Pokok isine paragraf kasebut yaiku njlentrehake"