Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Paramasastra sing bener lan pener. Tegese ukara kasebut yaiku

Mulok Basa Jawa Perlu Dievaluasi

Nasib basa Jawa lan ejaan basa Jawa ing aksara Latin ing titi wanci iki pancen tansaya bubrah. Pilihane tumrap generasi mudha Jawa jaman saiki mung ana loro. Pilihane, melu nut bubrahe basa Jawa lan ejaan basa Jawa ing aksara Latin utawa ngudi murih basa Jawa lan ejaan basa Jawa ing aksara Latin kuwi tetep nut ing paramasastra.

Yen ta pilihane sing kapindho, mula pamulangan basa Jawa kudu diwiwiti nalika bocah ajar ngomong, nalika bocah mlampahi Pendhidhikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), lan SD. Sing wigati dhewe, kudune basa Jawa digunakake minangka basa pangantar ing TK lan SD kelas I - III saben dina.

Paramasastra sing bener lan pener. Tegese ukara kasebut yaiku ….

    A.   bener miturut wewaton lan pener miturut kahanane wektu nganggo basa

    B.    bener miturut kahanane wektu nganggo basa lan pener miturut wewatone

    C.    bener amarga nganggo basa krama lan pener amarga bener

    D.   bener miturut kahanane lan pener miturut para ahli

    E.    bener miturut undha usuk basa Jawa

Wangsulan:

Paramasastra sing bener lan pener. Tegese ukara kasebut yaiku bener miturut wewaton lan pener miturut kahanane wektu nganggo basa.

Jawaban : A

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Paramasastra sing bener lan pener. Tegese ukara kasebut yaiku"