Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pindhang banyak punika tetedhan nalika Bupati Wirasaba seda saengga pamanggihipun tiyang ing

 Pindhang banyak punika tetedhan nalika Bupati Wirasaba seda saengga pamanggihipun tiyang ing Wirasaba punika bilih dhahar pindhang banyak punika nasibipun sami kaliyan Bupati inggih punika saged seda saengga langkung sae ngilari dhahar pindhang banyak punika, sababipun taksih kathah tetedhan sanesipun ingkang langkung eca, karepipun kangge ngugemi pepali punika sarta supados boten angsal sambikala.

Paragraf kasebut nanggapi salah sijine wewaler ing Banyumas, yaiku ….

     A.   aja nyekel banyak 

     B.    aja lelungan ing dina Setu Paing

     C.    aja ngingu jaran dhawuk abang

     D.   aja mangan pindang banyak

     E.    aja manggon ing bale malang

Wangsulan:

Paragraf kasebut nanggapi salah sijine wewaler ing Banyumas, yaiku  aja ngingu jaran dhawuk abang.

Jawaban : C

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for " Pindhang banyak punika tetedhan nalika Bupati Wirasaba seda saengga pamanggihipun tiyang ing"