Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sebutna jinise paraga kang ana sajroning cerkak

Sebutna jinise paraga kang ana sajroning cerkak!

Wangsulan:

Paraga kaperang dadi telu, yaiku:

a. Paraga utama sing uga dijenengi protagonis.

b. Paraga sing watake ala lan lelakune tansah congkrah karo paraga utama dijenengi antagonis.

c. Paraga tambahan sing uga dijenengi tritagonis.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Sebutna jinise paraga kang ana sajroning cerkak"