Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sing diarani ejaan basa Jawa yaiku

Mulok Basa Jawa Perlu Dievaluasi

Nasib basa Jawa lan ejaan basa Jawa ing aksara Latin ing titi wanci iki pancen tansaya bubrah. Pilihane tumrap generasi mudha Jawa jaman saiki mung ana loro. Pilihane, melu nut bubrahe basa Jawa lan ejaan basa Jawa ing aksara Latin utawa ngudi murih basa Jawa lan ejaan basa Jawa ing aksara Latin kuwi tetep nut ing paramasastra.

Yen ta pilihane sing kapindho, mula pamulangan basa Jawa kudu diwiwiti nalika bocah ajar ngomong, nalika bocah mlampahi Pendhidhikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), lan SD. Sing wigati dhewe, kudune basa Jawa digunakake minangka basa pangantar ing TK lan SD kelas I - III saben dina.

Sing diarani ejaan basa Jawa yaiku ….

     A.   aksara Jawa

     B.    carane nulis aksara Jawa

     C.    carane nulis aksara Jawa nut karo wewaton

     D.   kaidah nggawe ukara

     E.    kaidah ngenani piye nulis tembung, ukara, lan tandha waca

Wangsulan:

Sing diarani ejaan basa Jawa yaiku kaidah ngenani piye nulis tembung, ukara, lan tandha waca.

Jawaban : E

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Sing diarani ejaan basa Jawa yaiku"