Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sungkeman minangka pralambang bektos dhumateng tiyang sepuh, lan nyuwun donga pangestu

Sungkeman minangka pralambang bektos dhumateng tiyang sepuh, lan nyuwun donga pangestu. Caranipun ndhodhok, nyepeng dhengkulipun tiyang sepuh temanten putri, dipunwiwiti saking temanten putri dipundherekaken temanten kakung, lajeng dhumateng tiyang sepuhipun temanten kakung.

Ukara kasebut kalebu jinising wacan eksposisi ….

     A.   proses

     B.    sabab akibat

     C.    akibat sabab

     D.   tuladha

     E.    argumen

Wangsulan:

Ukara kasebut kalebu jinising wacan eksposisi proses.

Jawaban : A

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Sungkeman minangka pralambang bektos dhumateng tiyang sepuh, lan nyuwun donga pangestu"