Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

"Wis ta lungguha cedhak kene, takdongengi lelakon sing ana gegandhengane karo lelakonmu.

"Wis ta lungguha cedhak kene, takdongengi lelakon sing ana gegandhengane karo lelakonmu. Critane dawa, mula ya mung arep dakcritakake sing perlu-perlu bae. Crita iki isi lelakon bab sih katresnan sing nyedhihake ati. Mula kowe mengko ya aja melu-melu sedhih atimu. Nanging aku jupukna wedang dhisik, gorokanku kok krasa salit temen ....” 

Ragam basa sing digunakake ing pethikan novel kasebut yaiku ….

    A.   ngoko kasar

    B.    ngoko alus

    C.    ngoko lugu

    D.   krama lugu

    E.    krama alus

Wangsulan:

Ragam basa sing digunakake ing pethikan novel kasebut yaiku ngoko alus.

Jawaban : B

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for ""Wis ta lungguha cedhak kene, takdongengi lelakon sing ana gegandhengane karo lelakonmu. "