Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Apa piwulang kang bisa dijupuk saka tembang Kinanthi?

Apa piwulang kang bisa dijupuk saka tembang Kinanthi?

Wangsulan:

a. Ngasah ati supaya luwih tajem anggone nlesih isyarat, sarta nduweni sikep kasatriyan kanthi gladhen nyuda mangan lan turu. Wong kang seneng ngumbar kabagyan donya bisa ngurangi pekaning batin.

b. Aja gumedhe menawa dadi wong gedhe.

c. Ngindhari sesrawungan karo wong kang watake ala supaya ora katularan watak ala. Kekancan karo wong kang luhur bebudene, sanajan saka kulawarga kang prasaja, nanging iku luwih becik amarga bisa nambah kawicaksanan.

d. Para mudha ing jaman saiki akeh kang ninggalake unggah-ungguh lan ora gelem ngrungokake pituduh kang beck. Becike para mudha kudune luwih sregep rerembugan karo wong tuwa supaya bisa antuk piwulang kang akeh. Nanging, kita kudu bisa milah-milah end pituduh kang becik lan ora amarga akeh wong kang ngumbar srei nalika rerembugan.

e. Bekti marang wong tuwa kanthi lair lan batin.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Apa piwulang kang bisa dijupuk saka tembang Kinanthi?"

close