Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nitik saka paugerane, cakepan tembang ing dhuwur klebu cakepan tembang

 1) Mulane wong anom iku

Abecik ingkang taberi

Jejagongan lan wong tuwa

Ingkang sugih kojah ugi

Kojah iku warna-warna

Ana ala ana becik

2)  Ingkang becik kojahipun

Siralanggoa kang pasthi

Ingkang ala singgahana.

Aja sira anglakoni

Lan den awas wong akojah

Iya ing mangsa puniki

3) Akeh wong kang sugih wuwus

Nanging den sampar pakolih

Amung badane priyangga

Kang den pakolehaken ugi

Panastene kang den umbar

Nora nganggo sawetawis

 

4) Yen wong anom pan wus tamtu

Manut marang kang ngadhepi

Yen kang ngadhep akeh bangsat

Tan wurung bisa anjudi

Yen kang ngadhep keh durjana

Nora wurung dadi maling

 

Nitik saka paugerane, cakepan tembang ing dhuwur klebu cakepan tembang ....

    A.   Pangkur

    B.    Kinanthi

    C.    Gambuh

    D.   Durma


Wangsulan:

Nitik saka paugerane, cakepan tembang ing dhuwur klebu cakepan tembang Kinanthi.


Jawaban: B

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Nitik saka paugerane, cakepan tembang ing dhuwur klebu cakepan tembang"

close