Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sapa sing nulungi Rama nalika mbebasake Sinta?

Jeritanipun Sinta kaprungu dening peksi Jatayu ingkang nate dados rencangipun Prabu Dasarata. lajeng usaha nulungi Sinta. Ananging Rahwana langkung kiyat, saged ngalahaken Jatayu. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani lapuran marang Rama saha Lesmana manawi Sinta dipunbekta dhateng Alengka ing kedhaton Rahwana. Lajeng Rama saha Lesmana tindak ing kedhatonipun Rahwana. Ing satunggaling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Subali. Subali punika nyulik semah kangmasipun. Wusananipun Subali saged dipunpejahi lajeng semahipun diwangsulaken marang Sugriwa. Sugriwa sumedya nulungi Rama. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih senapatinipun Anoman, satunggaling kethek pethak, sedaya saged mejahi Rahwana kaliyan mbebasaken Sinta. Sinta saged dipunboyong wangsul menyang Ayodya lajeng Rama dados raja.

Sapa sing nulungi Rama nalika mbebasake Sinta?

Wangsulan:

Sing nulungi Rama nalika mbebasake Sinta yaiku Lesmana, Jatayu, Sugriwa, lan Anoman sakwadya bala wanara.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Sapa sing nulungi Rama nalika mbebasake Sinta?"

close