Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sebutna sasmitane tembang Kinanthi

Sebutna sasmitane tembang Kinanthi!

Wangsulan:

a. Aja gumedhe menawa dadi wong gedhe.

b. Bekti marang wong tuwa kanthi lair lan batin.

c. Para mudha ing jaman saiki akeh kang ninggalake unggah-ungguh lan ora gelem ngrungokake pituduh kang becik. Becike para mudha kudune luwih sregep rerembugan karo wong tuwa supaya bisa antuk piwulang kang akeh. Nanging, kita kudu bisa milah-milah endi pituduh kang becik lan ora amarga akeh wong kang ngumbar srei nalika rerembugan.

d. Ngasah ati supaya luwih tajem anggone nlesih isyarat, sarta duweni sikep kasatriyan kanthi gladhen nyuda mangan lan turu. Wong kang seneng ngumbar kabagyan donya bisa ngurangi pekaning batin.

e. Nyingkiri sesrawungan karo wong kang watake ala supaya ora katularan watak ala. Kekancan karo wong kang luhur bebudene, sanajan saka kulawarga kang prasaja, nanging iku luwih becik amarga bisa nambah kawicaksanan.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Sebutna sasmitane tembang Kinanthi"

close