Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wacanen crita Resi Jatayu ing ngisor iki banjur ringkesen nganggo basa krama

Wacanen crita Resi Jatayu ing ngisor iki banjur ringkesen nganggo basa krama!

Satunggaling dinten resi Wiswamitra nyuwun pambiyantu Sri Paduka Dasarata, raja saking Vis negari Ayodya mbebasaken pratapanipun saking para raseksa. Prabu Dasarata ingkang kagungan putra sekawan, inggih punika Rama, Barata, Lesmana, saha Satrugna paring dhawuh supados Rama saha Lesmana mrantasi perkawis lajeng tindak.

…….

Wangsulan:

Sinta kagodha kidang ingkang sejatosipun inggih Kala Marica nembe memba. Rama saha Lesmana pungkasanipun nilar Sinta piyambakan wonten wana.

Kanthi rekadaya Rahwana, Sinta saged dipuncepeng lajeng dibeta mabur. Jatayu ingkang mireng pambengokipun Sinta lajeng paring pitulungan, nanging Jatayu kalah lumawan Rahwana. Sinta kasil dipunbeta dhateng Alengka.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Wacanen crita Resi Jatayu ing ngisor iki banjur ringkesen nganggo basa krama"

close