Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pada gambar berikut, ABCD adalah segi empat tali busur. Besar sudut A = 77° dan sudut D = 103°

Pada gambar berikut, ABCD adalah segi empat tali busur. Besar ∠A = 77° dan ∠D = 103°.

Hitunglah:

a. besar ∠B

b. besar ∠C

Jawab:

Perhatikan sudut-sudut yang saling berhadapan, ∠A dengan ∠C dan ∠B dengan ∠D

a. ∠B = 180° – ∠D = 180° – 103° = 77°

b. ∠C = 180° – ∠A = 180° – 77° = 103°

 ++++++++++++++++++++++++++

Semoga Bermanfaat dan Berkah

Jangan Lupa Belajar Terus

Ingat Cita-Cita, Orang Tua, dan Keluarga

Post a Comment for "Pada gambar berikut, ABCD adalah segi empat tali busur. Besar sudut A = 77° dan sudut D = 103°"