Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Perhatikan gambar berikut. Besar sudut EBC adalah

Perhatikan gambar berikut.

Besar ∠EBC adalah ….

   A. 95°

   B. 96°

   C. 97°

   D. 98°

   E. 99°

Pembahasan:

BD adalah diameter, maka:

∠BED = 90°

∠EBD = 180° – ∠BDE – ∠BED = 180° – 90° – 54° = 36°

∠FCD dan ∠CBD saling dalam berseberangan

∠CBD = 180° – ∠FCD = 180° – 120° = 60°

∠EBC = ∠EBD + ∠CBD

            = 36° + 60°

∠EBC = 96°

Jawaban: B

 ++++++++++++++++++++++++++

Semoga Bermanfaat dan Berkah

Jangan Lupa Belajar Terus

Ingat Cita-Cita, Orang Tua, dan Keluarga

Post a Comment for "Perhatikan gambar berikut. Besar sudut EBC adalah"