Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Perhatikan gambar berikut. Jika sudut ABE + sudut ACE + sudut AOE = 228°, besar sudut ADE adalah

Perhatikan gambar berikut.

Jika ∠ABE + ∠ACE + ∠AOE = 228°, besar ∠ADE adalah ….

   A. 57°

   B. 76°

   C. 114°

   D. 152°

   E. 161°

Pembahasan:

∠AOE sudut pusat (2x) sedangkan ∠ADE (x), ∠ABE (x) dan ∠ACE (x) adalah sudut keliling, maka:

∠ABE + ∠ACE + ∠AOE = 228°

⇔ x + x + 2x = 228°

⇔ 4x = 228°

⇔   x = 57°

Jadi besar ∠ADE = x = 57°.

Jawaban: A

 ++++++++++++++++++++++++++

Semoga Bermanfaat dan Berkah

Jangan Lupa Belajar Terus

Ingat Cita-Cita, Orang Tua, dan Keluarga

Post a Comment for "Perhatikan gambar berikut. Jika sudut ABE + sudut ACE + sudut AOE = 228°, besar sudut ADE adalah"