Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Senyawa yang terbentuk apabila 15A berikatan dengan unsur 20B mempunyai rumus kimia

Senyawa yang terbentuk apabila 15A berikatan dengan unsur 20B mempunyai rumus kimia ….

   A. AB

   B. AB2

   C. A2B

   D. A2B3

   E. A3B2

Pembahasan:

Pertama-tama kita cari konfigurasi elektronnya:

15A = 2 . 8 . 5 → nonlogam, butuh 3e⁻ menjadi A3-

20B = 2 . 8 . 8 . 2 → logam, melepas 2e⁻ menjadi B2+

Maka: 3B2+ + 2A3- → A2B3

Jawaban: D

 ++++++++++++++++++++++++++

Semoga Bermanfaat dan Berkah

Jangan Lupa Belajar Terus

Ingat Cita-Cita, Orang Tua, dan Keluarga

Post a Comment for "Senyawa yang terbentuk apabila 15A berikatan dengan unsur 20B mempunyai rumus kimia"