Anteng (Dening: Rindi Anyndyaningrum) Geguritan kasebut migunakake sudut pandang apa?

Anteng
(Dening: Rindi Anyndyaningrum)
Anteng
Mantheng
Ing saklebeting pepeteng
Ambyur samudra heneng
Temah sirep kang asipat culika
Gentiya urup kang murup hanguripi
Mugya dadiya marganing jalma utama
Hangutamakaken meneping raos sih
Kawelasan mring sapadha-padha
Sesami titah sawantah, sumrambah
Hayuning bawana

 Geguritan kasebut migunakake sudut pandang apa?

Wangsulan:
Wong katelu

----------------#----------------
Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

0 Response to "Anteng (Dening: Rindi Anyndyaningrum) Geguritan kasebut migunakake sudut pandang apa?"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel