Anteng (Dening: Rindi Anyndyaningrum) Andhama lelewaning basa kang digunakake ing geguritan kasebut!

Anteng
(Dening: Rindi Anyndyaningrum)
Anteng
Mantheng
Ing saklebeting pepeteng
Ambyur samudra heneng
Temah sirep kang asipat culika
Gentiya urup kang murup hanguripi
Mugya dadiya marganing jalma utama
Hangutamakaken meneping raos sih
Kawelasan mring sapadha-padha
Sesami titah sawantah, sumrambah
Hayuning bawana

Andhama lelewaning basa kang digunakake ing geguritan kasebut!

Wangsulan:
Personifikasi


----------------#----------------
Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

0 Response to "Anteng (Dening: Rindi Anyndyaningrum) Andhama lelewaning basa kang digunakake ing geguritan kasebut!"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel