Golekana tegese tembung-tembung Lukitaning Taberi Kulup Driya Samun Wukir Kekes Wisesaning Atunggil Sakalir

Golekana tegese tembung-tembung jroning pupuh Kinanthi Serat Wedhatama ngisor iki!
 1. Lukitaning
 2. Taberi
 3. Kulup
 4. Driya
 5. Samun
 6. Wukir
 7. Kekes
 8. Wisesaning
 9. Atunggil
 10. Sakalir
 11. Yekti
 12. Sambadeng
 13. Pamothahing
 14. Titih
 15. Tuwas
 16. Sambekala
 17. Padhas
 18. Kapti
 19. Antiga
 20. Nguni-uni
 21. Tumuwuh
 22. Salami
 23. Meloke
 24. Wuwus
 25. Panasten
 26. Esak
 27. Yuwana
 28. Tinulad
 29. Sakadarira
 30. Kaunang
 31. Dumadi
 32. Ajer
 33. Away
 34. Bengkas
 35. Bundhas
 36. Kawistara
 37. Esah
 38. Gumaib
 39. Bucik
 40. Sabodhag
Wangsulan:
 1. Lukitaning : Pratandha
 2. Taberi :Sregep
 3. Kulup : Thole
 4. Driya : Ati
 5. Samun : Sepi
 6. Wukir : Gunung
 7. Kekes : Wedi
 8. Wisesaning : Kuwasa
 9. Atunggil : Nyawiji
 10. Sakalir : Sakabehe
 11. Yekti : Pratandha
 12. Sambadeng : Tanggung jawab
 13. Pamothahing : Panggodha
 14. Titih : Kalah
 15. Tuwas : Bebungah
 16. Sambekala : Alangan
 17. Padhas : Watu padhas
 18. Kapti : Tujuan/ancas
 19. Antiga : Luhur/kawentar
 20. Nguni-uni : Jaman biyen
 21. Tumuwuh : Tuwuh/thukul
 22. Salami : Salawase
 23. Meloke : Katon sanyatane
 24. Wuwus : Guneman
 25. Panasten : Seneng gawe serik liyane
 26. Esak : Serik atine
 27. Yuwana : Slamet
 28. Tinulad : Ditiru
 29. Sakadarira : Sabisane kowe
 30. Kaunang : Luhur/kawentar
 31. Dumadi : Titah
 32. Ajer : Luluh lan dadi cuwer
 33. Away : Aja
 34. Bengkas : Nyelaki, ora ngakoni
 35. Bundhas : Babak sarta emu
 36. Kawistara : Katon cetha
 37. Esah : Sesambat
 38. Gumaib : Umuk
 39. Bucik : Tatu ing kulit
 40. Sabodhag : Sabakul, tenggok gedhe

----------------#----------------
Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

0 Response to "Golekana tegese tembung-tembung Lukitaning Taberi Kulup Driya Samun Wukir Kekes Wisesaning Atunggil Sakalir"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel