Golekana unsur-unsur intrinsike cerkak Dhuh Rama Pepundhen Kula! Kanggo nggampangake

Golekana unsur-unsur intrinsike cerkak Dhuh Rama Pepundhen Kula! Kanggo nggampangake anggonmu nggarap, bisa nggunakake cak-cakan ing ngisor iki!

Wangsulan:Soa

1. Tema: katresnane wong tuwa
2. Paraga ing Cerkak
3. Alur ing cerkak

4. Amanat:
Tresnane wong tuwa iku tulus saka njero ati
saengga dadi bocah kudu tansah ngabekti marang wong tuwa.
Pethikan ing wacan kang nuduhake amanat: ”Yen bapak wis kondur seka Kalsel mengko aku arep sungkem ngaras padane, tandha bekti lan tresnaku.”

5. Setting ing cerkak

6. Sudut pandang: wong kapisan.
     Pethikan ing wacan kang nuduhake sudut pandang: ”Maune aku ora nate kepikiran babar blas.”


----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

0 Response to "Golekana unsur-unsur intrinsike cerkak Dhuh Rama Pepundhen Kula! Kanggo nggampangake "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel