Sepisan maneh kenya iki satemene ayu, mung ora gelem brai wae, Unsur intrinsik kang ana ing pethikan crita kasebut yaiku

Sepisan maneh kenya iki satemene ayu, mung ora gelem brai wae, ora gelem dandan, iku sajake sing ndadekake praupane katon pucet kaya wong nandhang dhuhkita. Yen tak umpamake kaya kulkas mlaku. Anyep, ora nduwe daya sumringah. Jan-jane apa ta sing kok galih cah ayu? Upama gelem mesem lak ya tambah ayu.
(Kembang Pasren: Kumpulan Crita Cekak)

Unsur intrinsik kang ana ing pethikan crita kasebut yaiku ....
   A.   tema 
   B.    alur/plot 
   C.    latar/setting 
   D.   paraga 
   E.    sudut pandang

Wangsulan:
Unsur intrinsik kang ana ing pethikan crita kasebut yaiku paraga.

Jawaban: D

----------------#----------------
Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

0 Response to "Sepisan maneh kenya iki satemene ayu, mung ora gelem brai wae, Unsur intrinsik kang ana ing pethikan crita kasebut yaiku"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel