Tulisen surasa basa saka geguritan ing dhuwur! (Geguritan lawas: Sun gegurit, Geguritan Modheren: Yekti ing Mardika)

Tulisen surasa basa saka geguritan ing dhuwur! (Geguritan lawas: Sun gegurit, Geguritan Modheren: Yekti ing Mardika)

Wangsulan:
Geguritan Lawas
Sesrawungane pemudha lan pemudhi jaman saiki tansaya medeni, seneng lelungan ing panggonan sepi ora kaya sesrawungane jaman biyen kang tansah ati-ati.
Menawa manut norma kang ana ing masarakat, sesrawungane wong wadon lan wong lanang iku gampang kena panggodha lan nglanggar susila saengga gawe jenenge ala.

Geguritan Modheren
Kamardikan iku mung pambuka, pikir, lan laku pinuju kasunyatan patrap kanggo raharjaning bangsa, kanthi tumindak apik lan bener. Kamardikan iku teka ora mung layang nanging uga kongkonan kanggo nggayuh urip kang adil, makmur, tentrem, lan karta raharja.

----------------#----------------
Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

0 Response to "Tulisen surasa basa saka geguritan ing dhuwur! (Geguritan lawas: Sun gegurit, Geguritan Modheren: Yekti ing Mardika)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel